Projekterings­mätning

Vi tillhandahåller mättjänster inom bygg och anläggning.

Vi tillhandahåller mättjänster inom bygg och anläggning. Allt från mindre till stora komplicerade projekt med en mätorganisation innehållande mätchef och mättekniker. Projekten drivs från start till slut med engagemang, tydlighet och välutbildad personal. Vi använder oss av den senaste tekniken inom instrument och programvaror, tillexempel Leica, GeoMax och Solibri.

Projekterings­inmätning

Vid projektstart tittar vi på vad som ska mätas in, vilka toleranser som ska hållas, vilket instrument (scanning, totalstation m. m) som funkar bäst till respektive objekt och i vilket syfte resultatet ska användas till. Vi tittar även på hur resultatet ska redovisas, som 3D modeller, dwg, pdf m m. Tydlig kommunikation under uppdraget är också en viktig del då redovisning av inmätningarna ska innehålla förväntat resultat.

Se våra pågående och tidigare projekt.

Vilka typer av projekt skulle du vilja titta närmare på?