Mätteknik

Vi tillhandahåller mättjänster inom bygg och anläggning.

Vi tillhandahåller mättjänster inom bygg och anläggning. Allt från mindre till stora komplicerade projekt med en mätorganisation innehållande mätchef och mättekniker. Projekten drivs från start till slut med engagemang, tydlighet och välutbildad personal. Vi använder oss av den senaste tekniken inom instrument och programvaror, tillexempel Leica, GeoMax och Solibri.

Mätteknik

Vid projektstart startar vi med en genomgång av bygghandlingarna och kontrollerar om det finns några oklarheter. Pdf-handlingarna kontrolleras att de stämmer överens med dwg-handlingarna. Vi kontrollerar koordinat- och höjdsystem som gäller och att dwg-handlingarna är invridna i gällande koordinatsystem. Vi planerar med beställarna vår resurssättning utifrån ställda tidplaner.
Under driften av projekten är en tydlig och klar kommunikation med beställarna en självklarhet. Det är mycket viktigt då missförstånd är en vanlig felkälla. Ställda byggtoleranser är viktigt att man går igenom ihop med beställare innan vi börjar. Vid projektets gång mäter vi in överenskomna delar för kvalitetssäkringen. Vi redovisar kontinuerligt detta på dwg och pdf eller annat önskat underlag.Vi mäter även in vår egen utsättning för att kvalitetssäkra enligt våra egna rutiner.

Se våra pågående och tidigare projekt.

Vilka typer av projekt skulle du vilja titta närmare på?