Stomnät

Vi upprättar och levererar kompletta nät, från start till mål

Vi levererar kompletta mindre och större stomnät och bruksnät. När vi upprättar och levererar näten är arbetsgången följande: Rekognoserar platsen, planering, montage prismor eller reflexer, mätning på plats, beräkning, redovisning, beskrivning och sist leverans.

Stomnätsmätning

Vid upprättande av stomnät börjar vi med att kontrollera de ställda kraven, enligt exempelvis SIS. Därefter gör vi en rekognoscering på platsen och påbörjar planeringen med prisma-, tape- och markpunktslägen. Vid behov kontaktar vi fastighetsägare för montering av prismor och reflextejper på tak eller fasader.
Vi kontrollerar kraven på instrumenten och säkerställer att dessa följs. En simulering av nätet utförs för att kontrollera att det blir ett stabilt nät. Mätning och beräkning utförs för att sedan redovisas med resultat, rapport och mätberättelse.

Se våra pågående och tidigare projekt.

Vilka typer av projekt skulle du vilja titta närmare på?