Mängdreglering

Mängdreglering, upprättande av mängdförteckningar och mängdberäkning

Vi tillhandahåller tjänster inom mängdreglering, upprättande av Mängdförteckningar och mängdberäkning. Vår personal är sakkunnig inom AMA och MER där vi ständigt utbildar oss enligt de senaste bestämmelserna. Vi stöttar kunder inom frågor om AMA och MER.

Trygghet och spårbarhet i alla inlämnade underlag

Vårt arbete ger trygghet och spårbarhet i alla inlämnade underlag och mängder då vi har ett väl utarbetat system för att kvalitetssäkra våra mängdprojekt. AMA/MER tillsammans med övriga handlingar ligger som grund i vårt arbete och tillsammans med beräkningsprogrammen Gemini och SBG Geo kommer vi att säkra upp mängderna i projekten.
Alla beräkningar, rapporter och datafiler vi använder oss av för att leverera mängder sparar vi i mappar kopplade till respektive lyft och respektive AMA/MER kod. Våra mängdunderlag för mängreglering levererar vi med tydlighet för att underlätta spårbarheten i respektive AMA-kod. Vid upprättande av Mängdförteckningar(MF) går vi igenom projektets handlingar ihop med AMA, MER och utifrån det tar vi fram en MF med tillhörande koder.

Se våra pågående och tidigare projekt.

Vilka typer av projekt skulle du vilja titta närmare på?