Mätteknik, NCC Boo Gårdsskolan

Utsättning av grund, Va, finplanering och stomkomplettering.