Mätteknik, VST Nordic Campus Albano

Utsättning av stommar.