Stomnät, Besqab Nacka Strand

Upprätta stomnät för projektet.