Tidigare projekt

Upprättat Mängdförteckning, Viktor Hanson, Kv Sandstugan

Upprättat mängdförteckning för mark, VA och finplanering

Mängdreglering, JM Norvik Hamn

Mängdreglering av Norviks nya containerhamn (Nynäshamn)

Mätteknik, NCC Boo Gårdsskolan

Utsättning av grund, Va, finplanering och stomkomplettering.

Upprättat Mängdförteckning, Erlandsson, Kv Fjärdingsmannen

Upprättat mängförteckning för finplanering.

Stomnät, Besqab Nacka Strand

Upprätta stomnät för projektet.

Mätteknik, Norra tornen i Stockholm

Utsättning av stomme, 34 våningar