Pågående projekt

Mätteknik, VST Nordic Campus Albano

Utsättning av stommar.

Ramavtal NCC, 3år

Ramavtal för mät och mängdreglerings-tjänster.

Mätteknik, NCC Depå Högdalen Tunnelbana

Vi har fått förtroendet att ta hand om det mättekniska arbetet.

Mätteknik, NCC Hangar 5

Utsättning och inmätning på projektet.

Mätchef och två mättekniker