Mätteknik, Norra tornen i Stockholm

Utsättning av stomme, 34 våningar