Ramavtal NCC, 3år

Ramavtal för mät och mängdreglerings-tjänster.