Upprättat Mängdförteckning, Erlandsson, Kv Fjärdingsmannen

Upprättat mängförteckning för finplanering.