Upprättat Mängdförteckning, Viktor Hanson, Kv Sandstugan

Upprättat mängdförteckning för mark, VA och finplanering